Tiefenbach

TIEFENBACH Pre: Banícke operácie | Priemyselný sektor | Ropné plošiny
  • Elektro-hydraulické systémy
  • Ventily a kontrolná technológia
  • Vodná hydraulika

Program Tiefenbach:

  • Hlavné riadiace jednotky 
  • Podporná kontrolná jednotka ASG5  
  • Hydraulické a elektrohydraulické kontrolné jednotky  
  • Meracie a davkovacie jednotky RECOMATIC   
  • Vysokotlaké dávkovacie systémy  

 

Tiefenbach, okrem uvedených komponentov, ponúka vo svojej výrobnej škále:

Filtračné stanice | vypúšťacie ventily | Ovládacie ventily  | Kontrolné ventily  |  Tlakové poistné ventily  | Napájacie jednotky  | kolektory | Priame kontrolné ventily | Magnetové spínače | Bezdrôtové spínače | Hladinové spínače | Rozpoznávanie výšky štítu | Teplotné spínače | Ochrana hadíc a káblov | tesnenia