RTK

Regeltechnik Kornwestheim (RTK) je výrobcom regulačných ventilov a pohonov, ktoré zvyšujú bezpečnosť a tepelnú účinnosť procesov vykurovania a chladenia.

Produktová línia produktov RTK pozostáva:

Uzatváracie a regulačné ventily | Pohony | Ventily pre špeciálne aplikácie | Senzory a elektrické komponenty

Už takmer 40 rokov pomáha klientom s vysokou odbornosťou vo všetkých predstaviteľných aplikáciách riadiacej techniky. Ako zákazník RTK si môžete byť vždy istí, že dostávate komplexné služby a špičkovú kvalitu.

Spoločnosť FAMIBA s.r.o. distribuuje výrobcu skrz exkluzívneho partnera WILHELM FRIEDRICH GmbH- Stetten.

Vysoko kvalitné výrobky zaisťujú spoľahlivosť a naše skúsenosti vám pomôžu optimalizovať riadiace obvody a vaše aplikácie.

Sme profesionáli v riadiacich systémoch. Regulačné ventily a všetko, čo s nimi súvisí, je našou špecializáciou. Pohony, snímače a ovládače – tam, kde sa uplatňujú naše skúsenosti a naše know-how.

Kompetencia našich zamestnancov je najvyššou prioritou. Školíme, propagujeme a podporujeme podľa našich najlepších vedomostí a viery. Pretože dlhoročná spolupráca vychádza z dôvery, schopností a spoľahlivosti.

Uzatváracie a regulačné ventily

Elektrické a pneumatické ventily v dvojcestnom a trojcestnom prevedení.

ventil rtk

ventil s pohonom RTK pohon s trojcestnym ventilom

 

 

 

 

 

 

Pohony

Elektrické a pneumatické pohony pre uzatváracie a regulačné ventily. Ponúkame aj náhradné diely a príslušenstvo.

Manuálne ventily a filtre

Manuálne zastaviteľné ventily pre vodu, hmlu, vzduch, olej a ostatné neagresívne tekutiny do až do teploty 400°C.

Ventily pre špecialne aplikácie

Regulačné ventily pre veľké zaťaženie, elektrické regulačné ventily s uzavretou jednotkou, ventily na premenu pary, prehrievač kondenzátu s viacerými dýzami, regulačné ventily napájacej vody s recirkulačnou prípojkou, kontinuálne odkaľovacie ventily, spodné odkaľovacie ventily, riadené ventily na vypúšťanie / recirkuláciu.

   

 

 

 

 

 

Senzory a elektrické komponenty

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribútor | RTK | FAMIBA | SLOVENSKO