Profil

Centrálne mazanie | Hydraulika | Pneumatika | Vysokotlaká technika | Mechatronika | Filtračná technika

Spoločnosť FAMIBA s.r.o. je obchodnou spoločnosťou opierajúcou sa o dlhoročné skúsenosti a znalosti v oblasti náhradných dielov, komponentov a zariadení do oblastí strojárenského, chemického, petrochemického, plastikárskeho, automobilového, gumárenského, farmaceutického, kozmetického a potravinárskeho priemyslu.

Disponujeme výbornými stykmi so spoločnosťami, ktoré dodávajú náhradné diely do výrobných strojov. Stali sme sa tak silným distribútorom náhradných dielov do rôznorodých zariadení ako sú brúsky, lisy, píly, pece, formy, obrábacie centrá, veterné elektrárne, veľké dieselové motory, reťaze, dopravníky.

Našou silnou stránkou sa stalo to, že vieme zákazníkovi poskytnúť nízku cenu s presným a krátkym dodacím termínom, so 100% presným technickým dodaním.
Naším poslaním je poskytnúť výrobcovi komplexne riešenie pre geniálny chod svojej výroby, pomôcť po technickej stránke, ak je to nevyhnutné navrhnúť nové alternatívy. Ponúkame rovnako aj možnosť služby tzv. externého skladu.

Na našu prácu sme hrdí, pretože v našom segmente sa snažíme vždy ponúknuť nadštandard. Snažíme sa každým dňom vylepšovať vzťah s našimi klientmi s tým, že im prácu uľahčujeme.
Medzi našich klientov patria zlievarne, železiarne, oceliarne, teplárne, plynárne, elektrárne cementárne, podniky v automobilovom priemysle a ich subdodávatelia, výrobcovia v chladiarenskom sektore.