PI effe ci

  • výroba svorkového uchytenia priemyselného potrubia
  • svorky, s gumovou priechodkou, duálne vedenie rúr, špeciálne prevedenie v elektrotechnickom priemysle, formou U-skrutky, štvorcovej skrutky
  • možnosť uchytenia svoriek na nadstavci zamontovaného koľajnicového vedenia