Čerpadlá pre chemický priemysel a Offshore do 3.000 barov (43.500 psi)

Séria čerpadiel MAXIMATOR- GPD pre chemický priemysel a Offshore

Čerpadlá Maximator série GPD sú dvoj činného prevedenia s jedným alebo s dvomi vzduchovými hnacími piestami. Sú vhodné na použitie v prostredí s nebezpečenstvom explózie, zóna 1 kategória
2G/2D IIB TX (trieda teploty je závislá na teplote média).

MAXIMATOR GPDmaximator_vysokotlake_cerpadlo_GPD
 • Dvojčinné
 • S jedným vzduchovým hnacím piestom
 • Prevádzkové tlaky do 2.270 barov (40.200 psi)

Čerpadlá GPD sa vyznačujú veľkým čerpacím výkonom pri použití oleja, vody alebo rôznych chemikálií. Hodia sa optimálne na testovanie potrubí, plnenie hydraulických zásobníkov a ovládanie ventilov Subsea. Vzhľadom na ich kvalitné materiály sú chránené proti korózii a dajú sa použiť na mnohé aplikácie v priemysle olejov a plynov, v petrochemickom priemysle či všeobecnom strojárstve.

 • Čerpací výkon až 48 l/min.
 • Štandardne s tesneniami z UHMWPE a s O- krúžkami FKM
 • Dodávajú sa len s bočným prívodom
 • Max. tlak vzduchového pohonu: 10 barov (145 psi)

KATALÓGY:

gpd30_en   gpd30_de
gpd60_en   gpd60_de
gpd120_en   gpd120_de
gpd180_en   gpd180_de
gpd260_en   gpd260_de


Čerpadlá MAXIMATOR GSF pre chemický priemysel a Offshore

Všetky vysokotlakové čerpadlá série GSF sú vhodné na použitie v prostredí s nebezpečenstvom explózie, zóna 1 kategória 2G/2D IIB TX (trieda teploty je závislá na teplote média).

MAXIMATOR GSFmaximator_vysokotlake_cerpadlo_GSF
 • jednočinné s jedným vzduchovým hnacím piestom
 • prevádzkové tlaky do 1.450 barov (21.000 psi)
 • Čerpadlá MSF vzhľadom na svoju robustnú konštrukciu sa obzvlášť dobre dajú použiť v chemickom priemysle.
 • Materiál: hlavy čerpadiel GSF a piesty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
 • Dodávajú sa štandardne s dolným prívodom.
 • Max. tlak vzduchového pohonu: 10 barov (145 psi)
 • Medzi komora a únikový otvor
 • Tesniaci materiál PTFE s O- krúžkom FKM

KATALÓGY:

gsf10_en   gsf10_de
gsf15_en   gsf15_de
gsf25_en   gsf25_de
gsf35_en   gsf35_de
gsf60_en   gsf60_de
gsf100_en   gsf100_de
gsf150_en   gsf150_de


MAXIMATOR GXmaximator_vysokotlake_cerpadlo_GX
 • prevádzkové tlaky do 1.000 barov (14.500 psi)
 • Čerpadlá GX sa vyznačujú veľkým čerpacím výkonom. Vzhľadom na ich robustné prevedenie, vyhotovenie dielov, ktoré prichádzajú do styku s médiami a materiály, ktoré sú chránené proti korózii, sa dajú ideálne použiť aj v drsných prevádzkových podmienkach priemyslu Offshore-ťažobný.
 • Materiál: hlavy čerpadiel a piesty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
 • Tesnenia z UHMWPE

KATALÓGY:

gx35_en   gx35_de
gx60_en   gx60_de
gx100_en   gx100_de
gx170_en   gx170_de


MAXIMATOR MSFmaximator_vysokotlake_cerpadlo_MSF
 • jednočinné
 • s jedným vzduchovým hnacím piestom
 • Čerpadlá MSF sa vzhľadom na svoju robustnú konštrukciu obzvlášť dobre dajú použiť v chemickom priemysle.
 • Medzi komora a únikový otvor.
 • Prevádzkové tlaky do 1.000 barov (14.500 psi).
 • Hlavy čerpadiel MSF a piesty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
 • Tesniaci materiál PTFE s o- krúžkom FKM
 • Dodávajú sa štandardne s dolným prívodom.
 • Max. tlak vzduchového pohonu: 10 barov (145 psi)

KATALÓGY:

msf4_en   msf4_de
msf8_en   msf8_de
msf12_en   msf12_de
msf22_en   msf22_de
msf37_en   msf37_de
msf72_en   msf72_de
msf111_en   msf111_de