Čerpadlá na vodu a olej do 7.000 barov (101.000 psi)

Séria čerpadiel MAXIMATOR- G na režim voda alebo olej do 7.000 barov

Čerpadlá Maximator série G sú jedno činného alebo dvojčinného prevedenia s jedným alebo s dvomi
vzduchovými hnacími piestami. Všetky vysokotlakové čerpadlá série G sú vhodné na použitie v prostredí
s nebezpečenstvom explózie, zóna 1 kategória 2G/2D IIB TX (trieda teploty je závislá na teplote média).

Čerpadlá G

maximator_vysokotlake_cerpadlo_G

 • Jednočinné
 • S jedným vzduchovým hnacím piestom
 • Prevádzkové tlaky do 4.500 barov (65.250 psi)
 • Materiál hlava čerpadla a piest z nehrdzavejúcej ocele
 • Štandardne sa expedujú s tesneniami z polyuretánu, pre vodný prevádzkový režim odporúčame: tesnenia z UHMWPE.
 • Štandardne sa dodávajú so spodným prívodom, ako opcia bočný prívod.
 • G500(S) sa dodáva len s bočným prívodom.
 • Max. tlak vzduchového pohonu 10 barov (145 psi)
 • Prípojka priameho vzduchu riadiaceho ventila na zapínanie a vypínanie čerpadla cez externé magnetické ventily malej
  menovitej svetlosti
Čerpadlá G…Dmaximator-g35d
 • dvoj činné
 • s 1 vzduchovým hnacím piestom
 • Prevádzkové tlaky do 4.500 barov (14.500 psi)
 • Čerpadlá G … D dvojčinného prevedenia s 1 vzduchovým hnacím piestom a dosahujú približne o 50
  percent vyšší čerpací výkon ako jednočinné čerpadlá G pri menšom pulzovaní.
 • Štandardne s tesneniami z polyuretánu, pre vodný režim prevádzky odporúčame: tesnenia
  z UHMWPE s O- krúžkom FKM
 • Štandardné s prívodom dole, na požiadanie dodáme bočný prívod
 • G60D(S) až G150D(S) s bočným prívodom
 • Max. tlak vzduchového pohonu 10 barov (145 psi)
 • Prípojka priameho vzduchu riadiaceho ventila na zapínanie a vypínanie čerpadla cez externé
  magnetické ventily malej menovitej svetlosti

KATALÓGY:

g10_en   g10_de
g15_en   g15_de
g25_en   g25_de
g35_en   g35_de
g60_en   g60_de
g100_en   g100_de
g150_en   g150_de
g250_en   g250_de
g300_en   g300_de
g400_en   g400_de
g500_en   g500_de


Séria čerpadiel MAXIMATOR-M na režim voda alebo olej do 4.000 barov

Čerpadlá Maximator série M sú jedno- alebo dvojčinného prevedenia s jedným, dvomi alebo tromi
vzduchovými hnacími piestami. Sú vhodné na použitie v prostredí s nebezpečenstvom explózie, zóna
1 kategória 2G/2D IIC TX (trieda teploty je závislá na teplote média).

Čerpadlá M

maximator_vysokotlake_cerpadlo_M

 • jednočinné
 • s jedným vzduchovým hnacím piestom
 • Čerpadlá M jednostupňového, jednočinného prevedenia sa vyznačujú svojou ľahkou, kompaktnou
  konštrukciou.
 • Materiál typov M4, M8 a M12
  • hliníková hlava čerpadla, piest z nehrdzavejúcej ocele,
 • Typy M22 až M189
  • hlavy čerpadiel a piesty z nehrdzavejúcej ocele
 • Polyuretánové tesnenia a krúžky NBR-0, pre vodný režim alternatívne s tesnením UHMWPE a O- krúžkom FKM
 • Štandardne sa dodávajú so spodným prívodom, ako opcia bočný prívod.

KATALÓGY:

m1_en   m1_de
m4_en   m4_de
m8_en   m8_de
m12_en   m12_de
m22_en   m22_de
m37_en   m37_de
m72_en   m72_de
m111_en   m112_de
m189_en   m189_de


Čerpadlá série S …SS a G na režim voda alebo olej do 7.000 barov

Čerpadlá Maximator série S … SS sú jedno činného prevedenia s jedným vzduchovým hnacím piestom.
Sú vhodné na použitie v prostredí s nebezpečenstvom explózie, zóna 1 kategória 2G/2D IIB TX (trieda
teploty je závislá na teplote média).

Čerpadlá S… SS

maximator_vysokotlake_cerpadlo_S...SS

 • jednočinné
 • s jedným vzduchovým hnacím piestom
 • prevádzkové tlaky do 3.700 barov (53.660 psi)

Ľahké, kompaktné čerpadlá S … SS sa dajú optimálne použiť na agregátoch so stacionárnou prevádzkou ale aj v mobilnom nasadení. Rozbiehajú sa už pri hnacom tlaku vzduchu 1 bar (14,5 psi) a sú ideálne pre aplikácie vyžadujúce si rýchle časy reakcie.

 • Konštrukčné diely, ktoré prichádzajú do styku s médiom, sú z nehrdzavejúcej ocele.
 • Hlavy čerpadiel a piesty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a tesnenia sú z materiálu UHMWPE.
 • Dodávajú s bočným prívodom.
 • Max. tlak vzduchového pohonu: 10 barov (145 psi)

KATALÓGY:

s15_en   s15_de
s25_en   s25_de
s35_de
s60_en   s60_de
s100_en   s100_de
s150_en   s150_de