Vysokotlakové čerpadlá Maximator

Vysokotlakové čerpadlá Maximator

Vysokotlakové čerpadlá Maximator sa dajú aplikovať v mnohých oblastiach výroby strojov a v priemysle. Taktiež sú použiteľné v prostredí chránenom proti nebezpečenstvu explózie. Čerpadlá zodpovedajú konštrukčnému princípu oscilujúceho tlakového meniča tlaku (prevodníka), takže pri poklese tlaku bude prebiehať kontinuálne dočerpávanie média. Pohon je realizovaný s použitím stlačeného vzduchu od 1 do 10 barov.

Oblasti použitia hydraulických čerpadiel MAXIMATOR

Čerpadlá MAXIMATOR na olej do 1.000 barov (14.500 psi)- Série M0 a S

Ľahká a kompaktná konštrukcia ako aj početné prevodové pomery predurčujú tieto čerpadlá M0 a S na mnohé aplikácie v olejovej hydraulike. Tieto čerpadlá sa dodávajú v jedno činnom a dvojčinnom prevedení.

Využitie:

 • Dvíhanie a upínanie: hydraulické systémy na dvíhanie a posúvanie bremien, dvíhacích stolov, pohon nožníc
 • Hydraulické aplikácie: upínacie prípravky, vysekávanie a lisovanie, upínacie skľučovadlá, ovládanie valcov
 • Lisovanie: izostatické lisovanie za studena, filtračné lisovanie, generovanie tlakov pre lisy poistky proti preťaženiu lisov
 • Nástroje: ovládanie rezných a ohýbacích prípravkov, nožníc na káble, mechanizmov na ohýbanie rúr a momentových kľúčov; upínanie pomocou jedno činných a dvoj činných valcov
 • Skúšanie: skúšobné stroje a zariadenia na previerky tlakovej a ťahovej pevnosti
 • Mazacie systémy

ČERPADLA MAXIMATOR RADY M0 a S:

maximator_vysokotlake_cerpadlo_M0                              maximator_vysokotlake_cerpadlo_s


Čerpadlá MAXIMATOR na vodu a olej do 7.000 barov (101.000 psi)-série M,G a S…SS

Čerpadlá M, S … SS a G sú určené na optimálne aplikácie v oblasti vodnej hydrauliky, kde médiá prichádzajú do styku s dielmi z nehrdzavejúcej ocele. Tieto čerpadlá sa dodávajú v jednoduchom a dvojčinnom prevedení, ako aj jedno-, dvojstupňové (M a G), alebo trojstupňové prevedenie (len M).

Využitie:

 • Hydrostatické skúšky: ventily, nádoby, akumulátory, tlakové spínače, hadice, rúry, manometre, príruby, meracie prevodníky, vŕtacie blokovacie prípravky, plynové fľaše a komponenty leteckej a kozmickej techniky
 • Skúšky tlakovej odolnosti a životnosti na vyššie uvedených dieloch
 • Kalibrovanie: manometrov a meracích meničov
 • Rezanie a čistenie vodným prúdom
 • Kontrola netesností
 • Systémy núdzového vypínania olejových a plynových plošín
 • Pripájanie tlaku ku tlakovým zásobníkom na kontrolu mnohých komponentov
 • Čerpadlá pre chemický priemysel a Offshore do 3.000 barov (43.500 psi)
 • Dávkovanie inhibítorov na zamedzenie korózie v sústavách potrubia
 • Injektovanie chladiacich prostriedkov
 • Skúšky v leteckom a automobilovom priemysle: kontrola brzdových kvapalín, Skydrol, kvapalín prevodoviek a ovládacích systémov
 • Skúšky systémov potrubia
 • Plnenie hydraulických zásobníkov
 • Ovládanie ventilov Subsea
 • ČERPADLA MAXIMATOR RADY M, G a S…SS:

maximator_vysokotlake_cerpadlo_M   maximator_vysokotlake_cerpadlo_G     maximator_vysokotlake_cerpadlo_S...SS

 


Čerpadlá MAXIMATOR pre chemický priemysel a Offshore do 3.000 barov (43.500 psi) rady MSF,GX, GSF a GPD:

Čerpadlá MSF a GSF sa vo svojom dvojkomorovom prevedení s únikovým otvorom a tesneniami PTFE používajú na plnenie špecifických požiadaviek v chemickom priemysle.

Využitie:

 • Dávkovanie inhibítorov na zamedzenie korózie v sústavách potrubia
 •  Injektovanie chladiacich prostriedkov
 •  Skúšky v leteckom a automobilovom priemysle: kontrola brzdových kvapalín, Skydrol, kvapalín  prevodoviek a ovládacích systémov
 •  Skúšky systémov potrubia
 •  Plnenie hydraulických zásobníkov
 •  Ovládanie ventilov Subsea
 • ČERPADLA MAXIMATOR RADY MSF,GX, GSF a GPD:

maximator_vysokotlake_cerpadlo_MSF maximator_vysokotlake_cerpadlo_GX maximator_vysokotlake_cerpadlo_GSF maximator_vysokotlake_cerpadlo_GPD


Čerpadlá MAXIMATOR na špeciálne aplikácie rady DPD

Čerpadlá DPD sú veľké, dvoj činné s vysokým čerpacím výkonom pri veľkých prevádzkových tlakoch do 2.100 barov (30.500 psi).

Využitie:

 • Rezanie prúdom vody (v prerušovanom režime)
 • Generovanie tlaku pre autofretážne zariadenia
 • ČERPADLO MAXIMATOR RADY DPD:

maximator_vysokotlake_cerpadlo_DPD

DISTRIBÚCIA MAXIMATOR FAMIBA NA SLOVENSKU