Kompresory boostre Maximator

Kompresory boostre Maximator

Vysokotlakové kompresory MAXIMATOR

sú určené na komprimovanie plynov a stlačeného vzduchu bez oleja. Bežne predávané plyny ako je argón, hélium, vodík a dusík sa dajú skomprimovať na tlaky do 1500 maximator-dle-30-2barov, kyslík do 350 barov. Kompresory poháňané pomocou stlačeného vzduchu predstavujú ekonomicky priaznivú alternatívu ku elektrickým zariadeniam a zodpovedajú požiadavkám smernice (94/9/EG) na ochranu proti explózii, pričom tiež zodpovedajú kategórii 2G/2D, trieda výbušnosti II B.

Vďaka rozsiahlej palete existujúcich modelov MAXIMATOR je možné zvoliť pre každú oblasť praktického použitia optimálne zariadenie. Pre rôzne tlakové hodnoty a prečerpávané množstvá sa aplikujú jednostupňové, dvojčinné, dvojstupňové kompresory, prípadne aj kombinácie pozostávajúce z týchto prístrojov. FAMIBA je hlavným distribútorom kompresorov maximator pre slovenský trh.

Aplikácie:

 • tlaková skúška s plynom
 • preplňovanie / prečerpávanie plynov
 • recyklovanie plynov
 • plnenie zásobníkov dusíkom
 • zásobovanie zariadení blokovacím plynom
 • plynové vnútorné tlakové metódy
 • penenie CO2
 • preplňovanie / prečerpávanie kyslíkových fliaš
 • plnenie fliaš vzduchom na dýchanie
 • kontrola netesností

V praxi:

 • Čistenie horákov
  • Vyfukovanie nečistoty tlakovými rázmi pri 16 baroch.
Cistenie_horakov
Čistenie horákov

 • Systémy Airbag

  • Plnenie systémov Airbag héliom na hodnotu 800 barov.
System_airbag
System airbag

 • Preplňovanie fliaš, využívanie zostatku

  • plynov preplňovaním / prečerpávaním.
Preplnovanie_flias
Preplňovanie fliaš

 • Tlakové skúšky

  • Kontrola tesnosti systémov pod vysokým tlakom plynu.
Tlakove_skusky
Tlakové skúšky

 • Záchranné systémy

  • Preplňovanie kyslíka do transportovateľných fliaš.
zachranne_systemy
Záchranné systémy

 • Nanášacie systémy

  • Farba je pomocou mloku napojeného na tlak tlačená späť do nádrží.
Nanasacie_systemy
Nanášacie systémy

 • Priemysel spracovania plastov

  • Stláčanie a regulovanie plynov pri vnútorných tlakových metódach
Priemysel_spracovania_plastov
Priemysel spracovania plastov

 • Tvárnenie

  • Vytváranie tlakového predpätia v hydraulických zásobníkoch pomocou plynu
Tvarnenie
Tvárnenie