Mahle

  • filtrácia olejov, vzduchu a ostatných priemyslových médií, separátory vody z oleja, magnetické separátory a filtrácie rezných a chladiacich kvapalín
  • filtre sacie, odvzdušňovacie, spätné, nízko, stredno a vysokotlaké