Hydrotechnik

Zavedenie meracích bodov MINIMESS pred skoro 50-timi rokmi firmou Hydrotechnik Limburg znamenalo veľký technologický skok v meraní hydraulických obvodov v tom, že na pripojenie a odpojenie senzorov sa nemusí od obvodu odpojiť zdroj tlaku. Dnes je rodinný produkt MINIMESS široko rozšírený v danom odbore. Poskytuje možnosti mnohonásobných pripojení rôznych senzorov a rôznych variant požadovaných zákazníkmi.

Merací bod – Minimess

MINIMESS podľa potreby pripojenia senzoru k meraciemu bodu ich delíme na priame prípojky MINIMESS 1620 na meranie tlaku do 63,0 MPa so závitom M16x2 a uhlové respektíve v tvare „T“ na jeho pripojenie s jeho 22-mi variantmi k danému technologickému celku. MINIMESS p/T 1620 je na pripojenie senzoru na meranie teploty a tlaku. Ďalej sú to MINIMESS 1215, MINIMESS 1615 a 1604, ktoré sú podrobne popísané v katalógu, ktorý je k dispozícii.

Hydrotechnik_Minimess_KA EN
Hydrotechnik_Minimess_KA DE

Meracie Zariadenia

MERACÍ SYSTÉM rodina meracích prístrojov Hydrotechnik podľa optimálneho nasadenia by sa dala rozdeliť na mobilné a stacionárne systémy. Stacionárne rady Multi-System 8050 a Compare-Digital sú popísané od str.9 katalógu. Mobilná technika je v rôznych radách MH 2020, MH3020, MH4010 a MS 5060+. Podrobne je ich možné naštudovať v priloženom katalógu

MS KAT EN
MS KAT DE

Senzor

SENZOR Hydrotechnik produkuje vysokoprofesionálne výrobky robustnej konštrukcie širokej palety rozsahu. S senzormi označenými ISDS (inteligentný senzor) je možné po pripojení k prístroju okamžite merať, pretože parametre senzora a linearizačná tabuľka sa načíta s EPROM pamäte senzora do prístroja. Senzory je možné rozdeliť podľa funkcie: na meranie tlaku v rozsahu od -1 do 1000 bar., nameranie prietoku v rozsahu od 0,05 do 300 l/min str.25. na prietok so záťažou, na meranie teploty(-50…+200 ˚C), duálny senzor teploty a tlaku (-50…+200 ˚C; 0…60/600bar) a ďalej na otáčky, pozícia, sila, krútiaci moment vibrácie…

HySense KAT EN
HySense KAT DE