Vodné (navlhčovacie) chladiace systémy

Počas procesu tlače pri ofsetovej technológii sa spravidla – pred farbením alebo prevalcovaním obrazových plôch tlačiarenskou farbou – plochy tlačiarenskej platne bez obrázkov zvlhčujú vodou.  Na toto zvlhčovanie sú potrebné vodné (navlhčovacie) chladiace systémy.

Čerpadlá Spandau konštrukčnej rady PRA, PSR a PXA sú vzhľadom na ich dizajnové riešenie bez tesnení ideálne na aplikáciu v takýchto systémoch. Keďže sa v nich nenachádzajú žiadne diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu, je zaručená vysoká prevádzková spoľahlivosť čerpadla a tým aj celého pridruženého systému. Konštrukcia dovoľuje suchý chod a tým zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť systému ako celku.

Tieto čerpadlá prečerpávajú navlhčovaciu vodu zo zásobnej nádrže a prinášajú ju do vodnej skrinky valca (jedno čerpadlo môže zásobovať viacero vodných skriniek). Valec odoberá navlhčovací prostriedok (deionizovanú vodu s obsahom približne 10 % alkoholu) a súčasne s tým odovzdáva prinášané častice farby. Znečistená voda sa odčerpáva späť cez vodné prúdové čerpadlá a najprv prechádza cez filtračnú jednotku, ešte skôr ako sa dostane do zásobnej nádrže a prejde cez priebežný chladič (kontinuálne chladiace zariadenie).