Elektro erozívne obrábanie

Elektro erozívne obrábanie (Electrical Discharging Machining – EDM), ako elektro iskrové obrábanie drôtom, vyiskrovanie, elektro iskrové hĺbenie patrí ku trieskovým technológiám rezania materiálu a aplikuje sa najmä pri zložitých geometrických tvaroch, zhotovovaní vnútorných rohov, alebo pri komplikovaných rezných operáciách.

Voľba správneho typu SPANDAU čerpadla, ktoré sa má použiť na strojoch pre elektro erozívne obrábanie, je rozhodujúca pre celkovú koncepciu strojného zariadenia. Vychádzajúc z tohto poznatku a v úzkej súčinnosti s pracovníkmi vývoja a  odborníkmi z praxe používajúcimi tieto stroje, objavila spoločnosť Spandau Pumpen takmer perfektné riešenie pre oblasť strojov EDM zahrnutých do portfólia svojich produktov, pričom výsledkom ich snaženia je viacstupňové turbo čerpadlo PSC.

Keďže toto čerpadlo Spandau PSC má motor chladený vodou, dá sa včítane všetkých potrebných nádrží chladiacej emulzie kompletne integrovať do technológie obrábania EDM. To predstavuje výraznú výhodu, pretože sa nepožaduje žiadny dodatočný priestor pre externú úpravu chladiacej zmesi.

Vďaka vodnému chladeniu motora čerpadla sa dá aj vnútorná teplota strojného zariadenia udržiavať približne na konštantnej hodnote, čo je aspekt, ktorý je pre aplikácie EDM na dosiahnutie najvyššej presnosti nezastupiteľný. Tieto atribúty robia z PSC nenahraditeľný stavebný článok na to, aby sa dosahovala presnosť a kvalita moderných strojov EDM pre elektro erozívne obrábanie.

PSC