Chladiace a temperovacie prístroje

Temperovanie znamená, že sa určité médium privedie na určitú teplotu a na nej sa potom udržuje. Tento proces prebieha obidvomi smermi: chladenie a ohrievanie. Niektorí výrobcovia sa pritom špecializujú na „chladenie“ a iní zas na „ohrievanie“; dnešným trendom je ale zhotovovanie kombinovaných prístrojov, pomocou ktorých sa dá jednak chladiť, ako aj ohrievať. Využíva sa to napríklad pri temperovaní vstrekovacích nástrojov (foriem), pričom sa najprv zohreje forma, potom sa plastový materiál do nej vloží a následne na to začne proces prebiehať opačným smerom, to znamená, že sa forma bude ochladzovať.

Počet výrobcov prístrojov tohto druhu rastie a za niekoľko rokov sa rozmohol. Vzniká veľa nových menších a stredných podnikov. Pozadím toho je skutočnosť, že sa technologické postupy v mnohých odvetviach priemyslu menia do takej miery, že je potrebné dodatočné ochladzovanie.

Chladiaci výkon týchto prístrojov siaha od niekoľkých kW až po stovky kW. To vysvetľuje, prečo sú potrebné v praxi viaceré rozdielne typy (výkonové rozsahy) čerpadiel.

Technológia temperovania

Pre spoľahlivé temperovanie výrobných procesov bývajú tekuté nosiče tepla často ideálnym médiom. Používa sa voda do 100°C (bez tlaku) príp. do 150°C (pod určitým tlakom). Pre vyššie teploty sa ako nosiče tepla často používajú oleje.

Pomocou silných, spoľahlivých ponorných čerpadiel sa dajú zhotovovať veľké okruhy. Nezávislá interná cirkulácia – v prípade výkonovo silnejších prístrojov dokonca prostredníctvom prídavných obehových čerpadiel – robí chladiaci výkon úplne nezávislým od odporov prúdenia, takže sa dajú bez problémov prekonávať aj malé priemery potrubí (rúr).

Vzhľadom na malé priemery potrubí, prípadne na dlhé „trasy“ sú často požadované veľké prečerpávacie tlaky.

Napriek tomu musia mať čerpadlá kompaktné prevedenie, pretože sa často musia umiestňovať v zariadeniach / prístrojoch do úzkych priestorov