Aplikačné postupy

Na obrábacích strojoch pre operácie pílenia, vŕtania a frézovania sa čerpadlá Spandau u našich zákazníkov prednostne používajú už mnoho rokov ako dôležité prvky filtračných, chladiacich a temperovacích zariadení.

Píly na sklo slúžia na delenie celých sklených blokov. Chladiaca kvapalina sa pritom privádza cez nádržku umiestnenú pod rezným nástrojom. Pásová píla na sklo sa svojou konštrukciou podobá pásovým pílam na kovy a drevo.

Brúsky na guľato opracovávajú brúsením rotačne sklené obrobky. Vo väčšine prípadov sa pracovné vreteno stroja a vreteno obrobku pohybujú vzájomne paralelne. Chladiaca emulzia sa privádza čerpadlom z priestoru v spodnej časti strojného zariadenia.

Keď je potrebné obrábať väčšie množstvá obrobkov rovnakého druhu, často sa lapovanie pomocou hrubých lapovacích prostriedkov (nástrojov) nahrádza tvarovým brúsením. Pojem „frézovanie“ sa v optickom priemysle všeobecne zaužíval, aj keď tu vlastne ide o proces brúsenia.

Samočinné jemné lapovacie a leštiace stroje sa nazývajú „pákové stroje“.

Pohon sa realizuje pomocou horizontálneho hlavného hriadeľa cez trecie kotúče s prenosom na zvislé excentrické vretená. Paralelne s tým sú uložené miskové vretená, ktoré v priestore nad stolom ústia do misky. V tejto miske sa zachytáva prebytočný lapovací a leštiaci prostriedok.

Po lapovaní a leštení sa opracováva okraj šošovky na centrovacom stroji. Jednoduchý centrovací stroj sa skladá z úložného podstavca s vretenom uloženým v kužeľových ložiskách, ktoré nesie centrovací tŕň. Na tento tŕň sa pripevní šošovka a podľa zrkadlových zobrazení sa na svojich plochách patrične vyrovná. Okraj šošovky s určitým hádzaním sa obrusuje na mosadznej platni. Chladiaca emulzia môže byť čerpadlom privádzaná naraz do viacerých strojov.

Drobné častice z leštenia a brúsenia majú silný sedimentačný účinok. Tu spoločnosť Spandau Pumpen ponúka nasledovné riešenie: miešací nástroj, pripevnený na metrickom závite na konci hriadeľa zabezpečuje kontinuálne premiešanie prečerpávaného média (pozrite obrázok hore). Tým sa účinne zabraňuje klesaniu (usadzovaniu) drobných častíc a ich stvrdnutiu.