Využitie SPANDAU PUMPEN

SPANDAU PUMPEN

Spoločnosť Spandau Pumpen patrí už viac než 80 rokov ku hnacím silám v strojárstve. Vysoká spoľahlivosť jej produktov sa prejavuje nielen pri prečerpávaní chladiacich emulzií. Vďaka mnohým dobrým vlastnostiam jej výrobkov sa veľmi úspešne uplatňuje aj v ďalších exponovaných oblastiach s tými najlepšími výsledkami aplikácie.

  • Flexibilita a spoľahlivosť
    Všestrannosť je silná stránka programu čerpadiel spoločnosti Spandau. V závislosti na použití máte na výber širokú paletu prevedení a materiálov. Popri ich inštalácii v okruhoch na mazanie a na chladenie obrábacích strojov plnia tiež úlohy v tlačiarenských strojoch, optických prístrojoch, príp. vo zvlhčovacích a klimatizačných zariadeniach. Prečerpávajú všetko, od silno znečistených a mútnych kvapalín až po čisté médiá pre oblasť vysokých tlakov.

Okrem toho nachádzajú uplatnenie aj v laserovej technike a v technike alebo v technológiách na opracovanie povrchových plôch. Čerpadlá SPANDAU PUMPEN sú extrémne robustné a majú dlhú životnosť, dosahujú maximálne výkony jednak vo veľmi chladných ako aj extrémne horúcich kvapalinách a dajú sa použiť pre agresívne, ako aj abrazívne médiá.

  • Všestranné použitie
    S prispôsobením danému účelu použitia sú tieto čerpadlá konštruované tak, aby sa dosiahol ich najvyšší stupeň účinnosti. Osobitný efekt má ich šetrnosť pri možnosti regulácie počtu otáčok, výkonu a tým aj spotreby prúdu v prevádzkovom režime.

Čerpadlá sú nenáročné na priestor, dajú sa ľahko nainštalovať a jednoducho udržiavať. Tým klesajú Vaše náklady a stúpa rentabilita strojného zariadenia.

  • Výhody vyplývajú aj pre životné prostredie: mimoriadna odolnosť voči prísadám do týchto mazacích, chladiacich kvapalín umožňuje, že sa doba aplikácie chladiacej emulzie predlžuje a musí sa likvidovať menej spotrebovaných kvapalín.
  • Štandard alebo riešenie šité na mieru?
    Čerpadlá Spandau sú spoľahlivé, mnoho krát praxou overené sériové produkty, ako napríklad rotačné čerpadlá PX, ktoré sa používajú najmä na obrábacích strojoch a sú k dispozícii v rôznych konštrukčných veľkostiach a ponorných hĺbkach. Okrem toho spoločnosť vyvíja pre Vaše špeciálne potreby aj individuálne čerpadlá šité na mieru. Pre Vás je to jednoduchší postup, keď môžete pre svoj špecifický problém aplikovať perfektné riešenie. Naša spoločnosť FAMIBA má dlhoročné skúsenosti a prax s paletou SPANDAU PUMPEN a v danej tématike na SLOVENSKOM TRHU je vám neustále k dispozícii.