Ponorné čerpadlá SPANDAU PUMPEN pre slabo znečistené médiá

prg
                Čerpadlo SPANDAU                     PUMPEN PRG
pxa
       Čerpadlo SPANDAU                 PUMPEN PXA

Hlavné oblasti použitia

 • Obrábacie stroje / filtračné zariadenia
 • Chladiace a prístroje na temperovanie
 • Optické strojné zariadenia

Prečerpávané médiá

 • Rôzne priemyselné spotrebné kvapaliny
 • Čisté, zakalené alebo znečistené kvapaliny
 • Chladiace a rezné oleje s nízkou viskozitou, minerálne a syntetické
 • Lúhy a kyseliny
 • Čistiace kvapaliny
 • Voda, aj deionozovaná (demineralizovaná)
 • atď.
prk
            Čerpadlo SPANDAU                   PUMPEN PRK

https://famiba.sk/pdf/spandau_pumpen/1-6067-EN-PRK.pdf

psl
      Čerpadlo SPANDAU                     PUMPEN PSL

Charakteristické znaky SPANDAU PUMPEN

 • bez tesnenia
 • 1-stupňové, príp. viac stupňové
 • hriadeľ čerpadla s uložením na strane motora
 • prípojné rozmery podľa normy DIN 12157

 

psr
                 Čerpadlo SPANDAU                                       PUMPEN PSR

Výhody SPANDAU PUMPEN

 • Vysoká prevádzková spoľahlivosť
 • Nízka náročnosť na údržbu
 • Kľudný chod
 • Flexibilné hĺbky ponoru aj s predlžovacou rúrkou
 • Jednoduchá, rýchla inštalácia a uvedenie do prevádzky
Rada Qmax [l/min] Hmax [m] Hĺbka ponoru (mm) Teplota (ºC) Materiál Charakteristika Katalógy
PRG 60 32 do 350 0 až 60 POM/GF ZOK PRG_EN PRG_DE
PRK 175 33 do 410 5 až 60 POM OOK PRK_EN PRK_DE
PSR 180 255 do 739 -10 až 80 liatina/oceľ ZOK PSR_EN PSR_DE
PXA 500 250 do 692 -10 až 80 liatina/oceľ ZOK PXA_EN PXA_DE
PS/PSL 1250 110 do 670 0 až 80 liatina/oceľ ZOK PSL_EN PSL_DE