VPK

VPK

VPG so smerovým elektromagnetickým ventilom

Sekčné odmeriavacie zariadenie pre progresívne automatické mazacie systémy

Technické vlastnosti:VPK-basic

 • Mazivo: olej a plastické mazivo
 • Počet sekcií: 3 – 10
 • Počet výstupov: 1 – 20
 • Vstupné objemový prietok: 500 cm³ / min
 • Výtlak na výstup: 0,05; 0,1; 0,2; 0,3 cm³ / cyklus
 • tlak:
  • olej: max 200 bar
  • plastické mazivo: 300 bar

Voliteľné funkcie:

 • Monitorovanie: optické a elektrické
 • Krížový priechod: vnútorné a vonkajšie
 • Prídavné zariadenia: solenoidový ventil; obmedzovač prietoku