PSG 2

PSG2

Modulárne odmeriavacie zariadenie pre progresívne automatické mazacie systémy

Technické vlastnosti:PSG2

  • Mazivá: olej a plastické mazivo
  • Počet sekcií: 3 – 10
  • Počet výstupov: 1 – 20
  • Vstupné objemový prietok: 2500 cm³ / min
  • Výtlak na výstup: 0,06; 0,12; 0,24; 0,36; 048; 060; 072; 084 cm³ / zdvih
  • Tlak: 200bar

Voliteľné funkcie:

  • Monitorovanie: optické a elektrické
  • Krížový priechod: vnútorné a vonkajšie
  • Prídavné zariadenia: smerový solenoidový ventil, obmedzovač prietoku, prietokomer, ozubený indikátor prietoku

Zvláštna vlastnosť:

  • Začlenený spätný ventil