Progresívne rozdeľovače

Progresívne rozdeľovače maziva pre progresívne systémy centrálneho mazania

Princíp práce:

 • progresívne rozdeľovače rozdeľujú mazivo do mazacích miest do jedného po druhom v množstve podľa jednotlivých meracích množstiev každej sekcie.
 • Výstup každého rozdeľovača môže zásobovať mazivom len jedno mazacie miesto.
 • Ak je dopyt po mazive v jednom mazacom mieste vysoký, možno niektoré výstupné otvory zúžiť do jedného.
 • Vďaka spôsobu, akým rozdeľovač pracuje, je možné monitorovať prevádzku systémov monitorovaním piestu jedného rozdeľovača pomocou indikátora cyklov (vizuálne) alebo detektora piestu (elektricky alebo elektronicky).

Všetky modely pracujú podľa rovnakého základného princípu. Zvolený typ bude závisieť od:

 • prevádzkových podmienok
 • podmienkach inštalácie
 • komerčných požiadavkách
 • technických požiadavkách na meraný objem každého výstupného otvoru
 • výmene alebo náhrade jednotlivých komôr rozdeľovača

Použitie:

 • celková strata mazanie plastickým mazivom
 • systémy s núteným obehom oleja
 • mechanické a systémové inžinierstvo
 • cestné a necestné sektory