WS63

WS63

Snímače hladiny pre sledovanie hladiny kvapalín v beztlakových nádržiach

Technické vlastnosti:WS63-2

  • Mazivo: Kvapaliny s maximálnou účinnou viskozitou 1500 mm² / s
  • Počet snímacích bodov: 1 (pre minimálnu hladinu)
  • Zástrčka: Zástrčka
  • Montážna poloha: horizontálna
  • Prevádzková teplota: -10 až +60 ° C