995-001-901

Snímače hladiny pre sledovanie hladiny kvapalín v čerpacích jednotkách MKX

Technické vlastnosti:995-001-901

  • Mazivo: oleje
  • Prevádzková teplota: -25 až +80 ºC
  • Počet snímacích bodov: 1 (pre minimálnu hladinu)
  • Typ kontaktu: Kontakt sa otvorí keď je hladina príliš nízka
  • Montážna poloha: vertikálna