SP – EY Hydraulicky poháňané piestové čerpadlo

SP - EY Hydraulicky poháňané piestové čerpadlo

Hydraulicky poháňané piestové čerpadlová jednotka pre dvojpotrubné centrálne mazacie systémy SKF MultiFlex

Technické vlastnosti:SP - EY 28

  • Mazivo: minerálne, syntetické oleje a oleje zlučiteľné so životným prostredím
  • Prevádzkové viskozita: 20 – 1,500 mm² / s
  • Objem zásobníka: 1,0 l
  • Počet výstupov: 1 – 9
  • Výtlak: 4,5; 6 alebo 7 cm³ / zdvih
  • Tlak: 60 až max. 200 bar