SKF Compact Greaser ETPx

SKF Compact Greaser ETPx

Elektricky poháňané piestové čerpadlová jednotka pre mazanie lineárnych vedení, robotov, valivých ložísk a ložísk vysokootáčkových vretien. Ide o alternatívu, keď nie je k dispozícii žiadny centrálny mazací systém.

Technické vlastnosti:ETP

  • Mazivo: plastické mazivo triedy NLGI 000 až 2
  • Objem zásobníka: 80 cm³
  • Počet výstupov: 2; 3; 4; 5
  • Výtlak: 10, 15, 20 mm³ / zdvih
  • Spätný tlak: 25 bar
  • Prevádzková teplota: +15 až 40 ° C

Zvláštne vlastnosti:

  • k dispozícii s vntřním monitorovaním alebo bez neho (indikácia hladiny)
  • Označenie zhody CE