143 Elektricky poháňané jednotky

143 Elektricky poháňané jednotky

Elektricky poháňané jednotky čerpadiel s vnútorným ozubením pre systémy mazania obehom oleja SKF CircOil

Technické vlastnosti:143-11ND03E-RA

  • Mazivo: olej
  • Prípustná prevádzková viskozita: 20 až 1000 mm²/s
  • Počet výstupov: 1
  • Dodávané množstvo: 0,85 až 50 l/min (pri 1400 l/min)
  • Protitlak: 1 – 100 bar

Zvláštne vlastnosti:143-14ND03

  • Označenie zhody CE
  • vhodné ako základné čerpadlo
  • pre oba zmysly otáčania, ale so stálym smerom otáčania a výstupu pri zmenách zmyslov otáčania hnacieho hriadeľa ako požaduje norma DIN 69001, Part 17 A
  • verzia ZR montovaná na nádrž