Dvojpotrubné dávkovače

Dávkovače maziva pre dvojpotrubné centrálne mazacie systémy SKF Lubcation DuoFlex

Princíp funkcie:

Oproti jednopotrubním alebo progresívnym systémom sú dvojpotrubné systémy navrhované s dvoma súbežnými potrubnými prívodmi. Jeden z týchto hlavných prívodov je pod tlakom, zatiaľ čo druhý je bez tlaku. Na vykonanie kompletného mazacieho cyklu musia byť obe hlavné vedenia striedavo pod tlakom a bez tlaku.

Dávkovače odmeriavajú nastaviteľné množstvo maziva na jeden mazací cyklus. Každé mazacie miesto má svoj vlastný výstup z dávkovača. Dvojpotrubné dávkovače obsluhuje párny alebo nepárny počet mazacích miest.

Modely:

  • modulové dávkovače
  • blokové dávkovača

Použitie:

  • Pre malé systémy
  • až po veľké viackanálové systémy s tisíckami mazacích miest v odboroch ťažkého priemyslu