Dvojpotrubné systémy pre oleje a plastické mazivá

Prehlaď výrobkov SKF-VOGEL pre priemyselné aplikácie

 • Stratové mazacie systémy
  • Dvojpotrubné systémy pre oleje a plastické mazivá do triedy NLGI 3 pre SKF Lubrication VOGEL
Využitie systému SKF v praxi:

Dvojpotrubné systémy sú určené predovšetkým pre mazanie rozsiahlych strojov a zariadení s veľkým počtom mazacích bodov vo väčších vzdialenostiach a v náročných prevádzkových podmienkach, napr. pre koksárne, oceliarne (linky kontiliatie, linky pre valcovanie za tepla a za studena, dokončovacie linky), povrchové hnedouhoľné bane, papierne, tepelné elektrárne, cementárne atď.

Funkcia dvojpotrubného mazacieho systému SKF:

Čerpadlo dodáva mazivo striedavo do dvoch hlavných vedení pomocou reverzného ventilu. Vedenie, ktoré je momentálne bez tlaku, je odľahčené. Dávkovače vybavené riadiacim a dávkovacím piestom dávkujú mazivo striedavo do výstupov z jednej strany a v ďalšom cykle z opačnej.
Systémy pracujú prerušovane teda. v mazacích cykloch.
Dvojpotrubné systémy sú určené pre oleje s prevádzkovou viskozitou vyššou ako 50 mm2/s a pre mazivá do triedy NLGI 3.

 • Používané zariadenia
  • Dvojpotrubné pneumatické a elektrické čerpadlá
  • Reverzné ventily
  • Dvojpotrubné dávkovače
  • Riadiace a kontrolné jednotky
Schéma dvojpotrubného systému SKF | WILI VOGEL centrálne mazanie
 • Na schéme sú zobrazené
  • Dvojpotrubné čerpadlo
  • Dvojpotrubné dávkovače
  • Elektrické a hydraulické riadiace prvkydvojpotrubny_system

Oficiálny distribútor centrálneho mazania SKF –  FAMIBA pre slovenský trh