Grueber

  • špirálové tlakové pružiny z drôtu a týč
  • nárazníkové pružiny vhodné na pozastavenie telesa vysokým statickým zaťažením na malej ploche